title
Riikide valikud tervishoiu rahastamisel ning selle seos tööjõu produktiivsusega OECD riikide näitel
Countries choices in health care and its impact on labor productivity on the example of OECD countries
author
Dolgova, Maria
keywords
riiklik tervishoiu rahastamine
paraboolne regressioon
public health financing
parabolic regression
supervisor
defence date
language