title
Nõukogude Liidu mõju seksuaalvähemustesse suhtumise kujunemisel Eestis ja Ungaris
The Influence of the Soviet Union on the Attitudes towards Sexual Minorities in Estonia and Hungary
author
Kütt, Elise
keywords
seksuaalvähemused
LGBT õigused
sallivus
Ungari
LGBT rights
registered partnership
tolerance
Hungary
supervisor
Chiu, Sze Wai
defence date
language