title
Russell 3000 indeksi koosseisu muutmine: korrelatsioon likviidsuse ja tootluse vahel
Russell 3000 index`s reconstitution event: correlation between liquidity and return
author
Salonen, Aleksi
keywords
Russell 3000
index premium
reconstitution effect
supervisor
defence date
language