title
Hüdroelektrijaama vertikaalsünkroongeneraatori arvutus
Calculation of vertical synchronous generator for hydroelectric power plant
author
Terentjev, Mihhail
keywords
vertikaalsünkroongeneraatori arvutus
vertical synchronous generator calculation,
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus