title
Euroopa Liidu toetuste rakendamine Eestis kutse- ja kõrghariduse näitel
Implementing European Union Grants in Estonia Based on Vocational and Higher Education
author
Ranniku, Katriin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access