title
Ettevõtete järjestusülesande lahendamine efektiivsusmaatriksi andmete põhjal
Solving the ranking task of the companies using data from efficiency matrix
author
Roogna, Markus
supervisor
defence date
language