title
Rahvusvaheline finantsaruandluse standard IFRS 9: muutused finantsinstrumentide arvestuses
International Financial Reporting Standard 9: Changes in the Accounting of Financial Instruments
keywords
finantsinstrumentide klassifitseerimine ja mõõtmine
finantsvara allahindlus
classification and measurement of financial instruments
impairment
supervisor
defence date
language