title
NBSF projekti eesmärkide analüüs ja täidetuse hindamine
NBSF project goals analysis and fulfillment evaluation
author
Kammer, Kristel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis, not available at academic unit