title
Käibekapitali analüüs AS Tallinna Vesi näitel
Working capital analysis on the basis of AS Tallinna Vesi
Анализ оборотного капитала на примере AS Tallinna Vesi
supervisor
defence date
language