title
Indiviidide poliitilised hoiakud majandussüsteemide suhtes ja nende hoiakute mõju individuaalsele korruptsioonitajule
Individual Attitudes Toward Political and Economic System and Impacts on Perceived Corruption
author
Ashyrov, Gaygysyz
keywords
indiviidide taustakarakteristikud
poliitilised- ja majandussüsteemid
individual characteristics
individual attitudes
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
political and economic system
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only