title
Pattern Discovery Using Seriation and Matrix Reordering : A Unified View, Extensions and an Application to Inventory Management.Mustrite avastamine kasutades järjestamist ning maatriksi ümberkorrastamist: unifitseeritud vaade, edasiarendused ning rakendus ladude juhtimises
author
Liiv, Innar
keywords
kahemõõtmeline klasterdamine
kombinatoorne andmeanalüüs
minimaalse kirjelduse pikkuse printsiip
two-mode clustering
combinatorial data analysis
minimum description length principle
publisher
TUT Press
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789985598375
ISSN 4064731
language