title
Hall lepa (Alnus incana) ja sanglepa (Alnus glutinosa) spooni niiskussisalduse mõju spooni märgavusomadustele ja vineeri tugevusomadustele
The influence of grey alder (Alnus incana) and black alder (Alnus glutinosa) veneer moisture content on the veneer surface wettability and plywood strength properties
author
Sülla, Simo-Ove
keywords
niiskussisalduse mõju vineeri tugevusomadustele
moisture effect on plywood strength properties
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2024
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal