title
IT-valdkonnale orienteeritud veebipõhise hankekeskkonna MVP-funktsionaalsuse back end’i osa arendusprojekt
Development Project of the Back End Component of the MVP Functionality of the Web-Based IT-Oriented Procurement Environment
author
Valge, Juhan
keywords
hankekeskkond
procurement environment
supervisor
defence date
language