title
Virtuaalse identiteediga seotud ründed ja kaitse TTÜ virtuaalsete õpikeskkondade näitel
Virtual identity related attacks and defence on the example of TUT online learning environments
author
Parmas, Heiko
keywords
virtuaalidentiteet
veebitestid
identifitseerimissüsteem
identifitseerimismeetodid
virtual identity
online tests
identity theft
identification system
identification methods
supervisor
defence date
language