title
Reaalajas failide haldamine lõppkasutaja poolse sünkroniseerimisega kasutades tekstiredaktorit
Real-Time File Management with End User Side Synchronization Through Editor
author
Uutma, Ivo
supervisor
defence date
language