title
Raudteetranspordi rakenduslikkus aksessuaaride impordil Hiinast Eestisse Baltika AS näitel
The potential of rail transport for importing accessories from China to Estonia on the example of Baltika AS
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.