title
Hoonete elektriprojekteerimise määramine ja protsess
Appointment and process of electrical projecting in buildings
author
Sinichuk, Yulia
keywords
kaabliteed ja kaablid
pea- ja jaotuskeskused
maandused
hooneseadme toide ja juhtimine
tulukustutussüsteemide toide ja juhtimine
cable routes and cables
main and distribution centers
equalization of potentials and lightning protection
govern and powering of building devices
govern and powering fire-safety system
emergency lighting
piksekaitse
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information