title
Nelikanttorudest terassõrestiku varraste nõtkepikkused ülekattega sõlmede puhul
Buckling length of hollow section members with overlap joints in steel truss
keywords
nõtkumine
KT-liited
nõtkepikkuse redutseerimistegur
ANSYS tarkvara
lattice girders
buckling
KT-joints
buckling length factor
ANSYS software
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus