title
Erütromütsiin vesikeskkonnas ja selle eemaldamise võimalused süvaoksüdatsiooniprotsessidega
Erythromycin in the Aquatic Environment and the Possibilities for Its Removal by Advanced Oxidation Processes.
defence date
language