title
Äriühingu kustutamine äriregistrist registripidaja algatusel majandusaastaaruande mitteesitamise tõttu
Company removal from business register due to failure to submit annual report
author
Krupenski, Jüri
keywords
äriregister
registripidaja
likvideerimismenetlus
äriühingu lõpetamine
registrar
business register
winding up
defence date
language