title
Development of a Microcalorimetric Method for the Study of Fermentation Processes
Kalorimeetrilise meetodi väljatöötamine fermentatsiooniprotsesside uurimiseks
author
Kabanova, Natalja
keywords
solid-state fermentations
tahkefaasilised fermentatsioonid
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
19.04.2013
identifier
ISBN 9789949234516 (publication)
ISBN 9789949234523 (pdf)
ISSN 14064723
language