title
Algoritmi ja ekspertsüsteemi arendus piltide tekstituvastuseks
Development of an Algorithm and Expert System for Image Text Recognition
author
Rüga, Rauno
keywords
tekstituvastus
ekspertsüsteem
text recognition
ekspert system
supervisor
defence date
language