title
Superoksiidi dismutaas-1 ekspresseerimine ja puhastamine
Expression and Purification of Human Superoxide Dismutase
author
Pupart, Hegne
keywords
superoksiidi dismutaas
superoxide dismutase
protein purification
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal