title
Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumendi efektiivsuse parandamine Zimbabwe näitel
Improving the Effectiveness of the EIDHR with a Focus on Zimbabwe
author
Räsänen, Ida Elli Amanda
defence date
language