title
Lähtekohad Kaitseväe teedevõrgu projekteerimiseks
Estonian Defence Forces guidlines for road design
author
Meier, Esti
keywords
olemasolev olukord
näidislahendused
existing situation
sample solutions
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information