title
Riskide haldamise ning laevakindlustuse osatähtsus ja olemus laevafirmas
The significance and effect of Risk Management and Insurance in the Shipping Company
author
Zhuravleva, Elena
keywords
merekindlustus
kahjukäsitlus
marine insurance
claim handling
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access