title
Kohtla-Järve Kukruse linnaosa gaasikatlamaja automatiseerimine. Automation of the gas boiler-house of the urban district Kukruse in Kohtla-Järve town. Автоматизация газовой котельной Kукрузской части города Kохтла-Ярве
author
Pellja, Kristjan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.