title
Eesti teede külmumissügavuse kaart
The Freezing Depth Map of Estonian Roads
author
Olman, Mart
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access