title
Tudengiorganisatsiooni Formula Student Team Tallinn kogemuse väärtustamine Eesti tehnoloogiapõhistes ettevõtetes organisatsiooni vilistlaste ja tööandjate hinnangul
Evaluating the experience of student organisation Formula Student Team Tallinn by the organisation alumni and employers of Estonian technology-based companies
author
Kurg, Julia
supervisor
defence date
language