title
Dollariseerimine ning selle mõjud monetaarpoliitilistele otsustele: Gruusia juhtumianalüüs
Dollarization and its implications on Monetary Policy Decisions: The Case of Georgia
author
Kuparashvili, Nino
supervisor
Karsten Staehr
defence date
language