title
Tallinna Polütehnik Nr 3 1982
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
22.01.1982
language