title
Protsesside juhtimise rakendamine professionaalseid teenuseid pakkuvas ettevõttes
Implementation of process management in professional services company
author
Geller, Sergei
defence date
language