title
Võtmesõnade ekstraheerimine eestikeelsest transkribeeritud tekstist
Keyword extraction from Estonian transcribed text
author
Heinluht, Liina
keywords
võtmesõnade ekstraheerimine
juhendamata õppe meetodid
transkriptsioonid
keyword extraction
unsupervised keyword extraction methods
transcriptions
keywords
supervisor
defence date
language