title
Oksaalhappe lagundamine vees impulss-koroona elektrilahenduse ja persulfaadi kombinatsiooniga
Degradation of oxalic acid in water by pulsed corona discharge in combination with persulfate
author
Lätt, Mirjam
defence date
language