title
Riigi finantsinvesteeringute tulemuslikkuse hindamine Eesti Panga reservi ja stabiliseerimisreservi näitel
Assessment of the cost-effectiveness of state financial investments on the example of Central Bank reserve and the Stabilization Fund
author
Peiling, Mart
keywords
portfelli riskijuhtimine
finantsinvesteeringud
reservide haldamine
võlakirjad
investeeringute tulemuslikkus
portfolio and risk management
financial investments
bonds
cost-effectivness of investments
defence date
language