title
Ettevōtete menetlusōigused kartelli ja riigiabi konkurentsimenetluses Euroopa Liidu ja Soome ōiguses
Procedural Rights of Companies in Cartel and State Aid Proceedings under EU and Finnish Law
author
Oka, Atte Felix
keywords
supervisor
defence date
language