title
Käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäär ning selle muutmise mõju ettevõtjatele Eestis
VAT registration threshold and its impact on entrepreneurs in Estonia
author
Roosild, Marge
keywords
käibemaksukohustuslane
piirmäär
seadusemuudatus
subject of VAT
legislative amendment
defence date
language