title
Orgaanilised aerogeelid 5-metüülresortsinoolist ja tselluloosist
Organic aerogels based on 5-methylresorcinol and cellulose
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Kreek, Kristiina
defence date
language
rights
Ei kuulu avalikustamisele