title
Eesti-Läti piiriülene süsinikdioksiidi kinnipüüdmise, transpordi ja ladustamise (CCS) stsenaarium tsemenditööstusele
Estonian-Latvian Transboundary Carbon Dioxide Capture, Transport and Storage (CCS) Scenario for the Cement Industry
keywords
defence date
language
subunit
Isotoopgeoloogia osakond
Division of Isotope Geology