title
Brändi tuntuse mõõtmine raadiojaama MyHits näitel
Measuring brand awareness by example of radio station MyHits
author
Seil, Aet
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network