title
Eriveoste lubade väljastamise praktika 2012. ja 2013. aasta andmetel
The analysis of issuing abnormal road transport permits in 2012 and 2013
author
Saks, Heljus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access