title
IT-sektori töötajate vaimne tervis ja töössesuhtumine pärast esimest COVID-19 lainet Bangalores
Mental health and work attitude of people in the IT sector after the first wave of COVID-19 in Bangalore
author
Ahmod, Shahin
supervisor
defence date
language