title
Kassapõhiste näitajate kasutamine ettevõtte majandustegevuse analüüsimisel
The use of cash flow ratios for company’s business analysis
author
Fedotov, Maksim
supervisor
defence date
language