title
Töötajate individuaalsuse rõhutamine ettevõttes inimkeskse strateegia põhimõtetel
Enhancement of employees’ individuality using principles of human-centered strategy
author
Tiismaa, Triin
keywords
inimkesksus
töötaja väärtustamine
töötajate unikaalsus
individuaalsus
human-centered
employee appreciation
employee uniqueness
individuality
defence date
language