title
Kursuse Meeskonna projektitöö" (IHB0050) vererõhu mõõtmise ülesande väljatöötamine ja ettevalmistamine
Development and Preparation of the Blood Pressure Measurement Task for the "Team project work" (IHB0050) Course
author
Mand, Eva-Maarja
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus