title
VKG elektrijaamade katelde kulukarakteristikute määramine käiduandmete alusel
Determination of VKG powerplant boiler consumption characteristics using operational data
keywords
karakteristikute määramine
käiduandmed
kütuste kütteväärtused
aurutoodang
determination of characteristics
steamboilers
operation data
fuel calorific value
efficiency factor
steam production
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information