title
Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standardite vabatahtlikku kasutamist mõjutavad tegurid ja nende kasutamine Eestis
Determinants of voluntary use of International Financial Reporting Standards and their implementation in Estonia
defence date
language