title
Roheliste printsiipide kasutamise mõju ettevõtte töötajate hoiakutele DHL Estonia AS näitel
The effect of green principles on company workers’ behaviour in DHL Estonia AS.
author
Miller, Anna Maria
supervisor
defence date
language