title
Töötajate vaimne tervis ning selle toetamine klienditeeninduse sektoris: Apollo Kohvikud OÜ näitel
Employees' mental health and its support in the customer service industry: the example of Apollo Kohvikud OÜ
author
Sinisaar, Helin
supervisor
defence date
language