title
Tervise seos sissetuleku ja majandusliku aktiivsusega
The Links Between Health, Income and Economic Activity
author
Tillart, Triin
keywords
tööjõus osalemine
tervise ebavõrdsus
majanduslik aktiivsus
health status
health behavior
labor force participation
health inequalities
supervisor
defence date
language